Представители более 40 стран мира приедут в Минск на «Лiстапад-2008»

Представители более 40 стран мира приедут в Минск на «Лiстапад-2008»