Отряд не заметил потери… гранат

Отряд не заметил потери… гранат